Rondom de kassen liggen meerdere grote waterbassins. In deze bassins wordt regenwater opgevangen en met dit water bevloeien we de paprikaplanten.

Deze waterbassins zijn in 2023 voorzien van zonnepanelen, met als doel elektriciteit opwekken voor onze eigen bedrijfsstroom. Onder andere voor onze sorteerlijnen, verpakkingsstations en de diverse installaties in de kassen.

Op de daken van de gebouwen zijn ook zonnepanelen neergelegd. In totaal zal er straks op een zonnige zomerdag 18MW aan elektriciteit opgewekt worden.

E-Boiler

Elektriciteit opgewekt door de zon met onze zonnepanelen wordt gebruikt om water te verwarmen met de e-boiler. In de e-boiler wordt elektriciteit gebruikt om elektrodes aan te sturen, dit proces zorgt ervoor dat koud water verwarmd wordt. Het warme water wordt via het buizensysteem naar de kas getransporteerd.

In de toekomst zal de e-boiler ook ingezet worden tijdens een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Bijvoorbeeld op een zonnige dag met flink wind, dan kan er een overschot aan elektriciteit ontstaan op het landelijk netwerk van Tennet. Op deze momenten zal de e-boiler warmte gaan produceren, door elektriciteit te gaan gebruiken waarmee uiteindelijk het elektriciteitsnetwerk ontlast wordt. Deze warmte wordt tijdelijk opgeslagen in een geïsoleerde warmwatertank en zodra de temperatuur in de kas daalt wordt deze warmte gebruikt om de kas te verwarmen.