Privacyverklaring

Hoogweg Paprikakwekerijen privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld. Hoogweg Paprikakwekerijen BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                   Nieuwlandseweg 9, 8315 NA  Luttelgeest

Telefoonnummer: +31 527-20 64 30

E-mailadres:         administratie@hoogweg.nl

Website:               https://www.hoogweg.nl

KvK nummer:        27138860

 

Waar komen persoonsgegevens vandaan?

Hoogweg Paprikakwekerijen verwerkt de persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de contactformulieren op de website.

 

Soort persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken. Niet alle velden hoeven gevuld te worden.

Contactformulier: Bedrijfsnaam / Naam Contactpersoon / Telefoonnummer/ E-mailadres / Het e-mailbericht

Vacatureformulier: Naam / Telefoonnummer / E-mailadres / Beschikbaar per / Eventueel geüploade cv

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

De gegevens die u heeft ingevuld via het contactformulier gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek of om uw sollicitatie te verwerken.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Het is betrokkenen altijd toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om zijn/haar gegevens te laten verwijderen.

 

Gegevens delen met derden

Hoogweg gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

 

Beveiliging

Wij nemen passende, noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

 

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden geen cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
  • het mogelijk maken van de online chatfunctie.

 

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die contact zoeken met Hoogweg Paprikakwekerijen.

 

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die Hoogweg Paprikakwekerijen van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. Het hoofdkantoor is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0527-206430 of per E-mail op personeel@hoogweg.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Hoogweg kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 november 2021. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden via de link onderaan de pagina’s van onze website.