Telen met oog voor het product

De paprika’s zoals we ze kennen heten blokpaprika’s. We telen ze in vier verschillende kleuren: rood, geel, groen en oranje.

Alle paprika’s kleuren eerst groen. Welke kleur ze worden als ze rijp zijn is afhankelijk van het ras. Een paprika is na ongeveer 6 á 7 weken rijp genoeg om geoogst te worden.
Als de omstandigheden goed zijn, kan een paprikaplant ongeveer 85 paprika’s per teeltseizoen maken. Dat is in totaal ongeveer 50 miljoen kilo per jaar wat Hoogweg Paprikakwekerijen onder goede omstandigheden zou kunnen produceren.

We telen met zorg. Door maximaal in te zetten op biologische gewasbescherming leveren we een duurzaam product, dat het milieu niet of nauwelijks belast.

Het teeltseizoen

Het oogstseizoen loopt van maart tot en met eind oktober. Na de laatste oogstronde volgt de teeltwisseling: het oude gewas wordt opgeruimd om plaats te maken voor nieuwe planten. Die groeien in de winterperiode. Vanaf maart is er dan weer productie van paprika’s.

Werkzaamheden in het gewas zijn het “toppen en indraaien” van de planten. Dit houdt in dat ongewenste scheuten van de plant eruit gebroken worden en dat de plant gedraaid wordt langs een draad die hem omhoog leidt. De planten worden ongeveer 4 meter lang.
Naast het “toppen en indraaien” worden de paprika’s geoogst in containers, die vervolgens gesorteerd en verpakt worden zodat ze verladen kunnen worden naar de klant.

Er zijn mogelijkheden om de paprika’s te belichten met ledverlichting, maar in de praktijk heeft groeilicht voor een paprika nog niet genoeg toegevoegde waarde. Daarom worden onze kassen niet belicht.

Vers product bij de klant

Hoogweg Paprikakwekerijen streeft naar om een zo’n vers mogelijk product af te leveren bij de consument.
Doordat er geteeld, gesorteerd, verpakt en vervolgens direct verladen wordt naar de klant, leveren we altijd een vers product af. De paprika kunnen een dag na het oogsten al in de winkel liggen.