De missie van Hoogweg Paprikakwekerijen

De groenteteelt is de laatste jaren sterk veranderd. Schaalvergroting en specialisatie hebben geleid tot een grote professionalisering in de sector. Bedrijven moeten alle aspecten van de bedrijfsvoering zo goed mogelijk beheersen: de locatiekeuze, de teelt, het energiemanagement, het verpakken en de afzet. Als aan die voorwaarde is voldaan, heeft een bedrijf ook in een dynamische tijd als deze onverminderd toekomst. Door te produceren met voldoende schaalgrootte, met een efficiënte inzet van mensen en middelen, is een duurzame bedrijfsvoering mogelijk worden.

De missie van Hoogweg Paprikakwekerijen
Op de meest efficiënte en duurzame wijze paprika’s van hoogstaande kwaliteit produceren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” wordt bedoeld, dat een bedrijf zich bewust is van de impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen People, Planet en Profit.
Hoogweg geeft hier invulling aan door:

People

Met elkaar zorgen we ervoor dat we een mooi, vers product kunnen afleveren bij de klant.
Gemotiveerde medewerkers en de professionaliteit van de medewerkers zorgen er voor dat dit mogelijk wordt. We creëren een klimaat waar iedereen zich prettig kan voelen. Dit doen we door:

 • Het zijn van een goede en betrouwbare werkgever.
 • Het scheppen van goede arbeidsomstandigheden.
 • Zorgdragen voor goede huisvesting.
 • Het belangrijk vinden dat medewerkers gemotiveerd zijn en plezier hebben in hun werk, waardoor zij zich meer betrokken voelen.
 • Het bieden van mogelijkheden aan medewerkers zich te kunnen ontwikkelen binnen hun vakgebied.
 • Bijdrage leveren aan samenleving door lokale inkoop van diensten en goederen maar ook sponsering van sportclubs.

Wij werken conform de ETI code, een samenwerkingsinitiatief met als doel de werkomstandigheden van werknemers te verbeteren. Meer informatie hierover is te vinden via: ETI-code

Huisvesting voor de medewerkers

Naast goede arbeidsvoorwaarden vinden we het als bedrijf belangrijk dat onze (tijdelijke) arbeidskrachten goed gehuisvest zijn. We streven naar huisvesting, wat schoon en netjes is en wat voldoende privacy heeft. Ook zaken zoals het vervoer van huisvesting naar bedrijf moet goed geregeld zijn.
We merkten dat goede, lokale huisvesting soms lastig is, mede door regelgeving van de overheden, maar ook dat het evenwicht tussen oorspronkelijke bewoners van een dorp en migranten niet te veel verstoord moet worden.

In 2020 is een migrantenpark gerealiseerd voor 300 bewoners. De 2-persoonshuizen hebben een eigen badkamer, keuken en een woonkamer met tv. Bewoners kunnen in hun vrije tijd biljarten en tafeltennissen in de recreatieruimte en hier gezellig iets drinken met vrienden/familie. Buiten is er gelegenheid om te sporten en zijn er meerdere plekken om samen te zitten.

Planet

We zijn samen verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet. Dankzij (technologische) innovaties gaan we steeds zuiniger om met energie, water en fossiele brandstoffen.

Duurzaamheid is bij Hoogweg Paprikakwekerijen terug te vinden in:

 • Het duurzaam telen van paprika’s.
 • Het zo min mogelijk belasten van het milieu door bewust om te gaan met grondstoffen en hulpmiddelen.
 • Het inzetten van aardwarmte en een Biomassa-installatie.
 • Het opwekken van stroom door middel van zonnepanelen. 
 • Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof en uitstoot van CO2.
 • Het inzetten van WKK’s (Warmte Kracht Koppeling) voor een optimale energiebenutting.
 • Het gebruik maken van biologische gewasbescherming.
 • Het scheiden van afval en het recyclen van reststromen.

Profit

Bedrijven moeten blijven innoveren om nu en in de toekomst een continu gezond bedrijfsproces te kunnen hebben.
Hoogweg heeft als missie:

“Op de meest efficiënte en duurzame wijze paprika’s van hoogstaande kwaliteit produceren”

Dit bereiken we door:

 • Het (klein)verpakken van eigen geteelde paprika’s. Zo worden de lijnen in de keten korter en ligt er een supervers product snel bij de klant.
 • Het verkopen en vermarkten via de telerscoöperatie Oxin Growers. De goederenstromen worden hierdoor beter benut.
 • Door het efficiënt inzetten van energie en grondstoffen besparen we op de kosten.
 • Goed werkgeverschap leidt tot hogere productiviteit en minder ziekteverzuim van de medewerkers.