Vernieuwen is groeien

Innovatie is in de hele tuinbouw van belang. Zeker in een grootschalige teelt als die van de paprika’s. Door een slimme inzet van nieuwe technieken en andere systemen zijn we in staat geweest om steeds efficiënter te kunnen telen.

Veel in ons bedrijf is geautomatiseerd. Zo rijden oogstwagens volledig automatisch over het betonpad naar de verwerkingshal. Eenmaal in de sorteerruimte worden de karren boven elkaar opgeslagen in een buffer, waarna de paprika’s worden gesorteerd en klaargemaakt voor de klant. Aan de gehele verwerking komt nauwelijks handwerk aan te pas.

Daarnaast hebben we ons eigen verpakkingsstation. Door het verpakken in eigen huis te houden, kunnen we heel flexibel reageren op de vragen van klanten!

Alert op het energieverbruik

Ook op het gebied van energiemanagement zijn we vernieuwend. Door de inzet van WKK’s (Warmte-krachtkoppeling) en warmtepompen blijft de balans tussen energiebehoefte en kosten zo optimaal mogelijk.

Het “afvalprodukt” bij het verbranden van gas in de WKK’s, de warmte en CO2, worden in de kassen gebruikt voor het verwarmen van de kas en de groei van de planten. De elektriciteit die opgewekt wordt, wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Met onze in totaal 13 motoren kunnen we de Noordoostpolder voorzien van elektriciteit. Zo wordt er duurzaam energie opgewekt.

CO2

Door het gebruik van aardwarmte en warmte vanuit de biomassa hebben wij geen eigen productie van CO2 om in de kas te gebruiken. Deze CO2 is echter wel nodig om de planten goed te laten groeien.
Een aantal afvalenergiecentrales is het gelukt om succesvol CO2 af te vangen bij de verbrandingsprocessen van afval. Deze CO2 wordt nu geleverd aan de tuinbouwsector, sinds 2020 kopen ook wij deze CO2 ook in om te gebruiken in de kas. Zo wordt een ‘afvalproduct’ een bruikbare grondstof.