Vernieuwen is groeien

Innovatie is in de hele tuinbouw van belang. Zeker in een grootschalige teelt als die van de paprika’s. Door een slimme inzet van nieuwe technieken en andere systemen zijn we in staat om steeds efficiënter te telen.

Veel in ons bedrijf is geautomatiseerd.

  • De karren waarmee gewaswerkzaamheden worden uitgevoerd en de oogstkarren rijden automatisch op gewenste snelheid door het pad en brengen de medewerkers naar de gewenste werkhoogte.
  • De oogstkarren rijden volledig automatisch over het betonpad naar de verwerkingshal. Eenmaal in de sorteerruimte worden de karren boven elkaar opgeslagen in een buffer, waarna de paprika’s worden gesorteerd en verpakt voor de klant.

Daarnaast wordt er in de kassen ook gebruik gemaakt van moderne techniek om te kunnen zorgen voor een goed klimaat in de kas. Het juiste type schermdoek, type steenwolmat, diffuus glas en vloeibare meststoffen zijn voorbeelden hiervan.

Moderne sorteer- en verpakkingsruimtes

Het sorteren en verpakken doen we in onze verwerkingshallen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne machines waarin het sorteer- en verpakkingsproces grotendeels geautomatiseerd is.
Door het verpakken in eigen huis te houden, kunnen we heel flexibel reageren op de vragen van klanten.
Het verpakken kan met losse paprika’s in een doos of kist en ook flowpacks met voor elke klant een eigen folie en doos/krat.

Energie management

Ook op het gebied van energiemanagement zijn we vernieuwend. Door de inzet van Geothermie, Bio-massa, WKK’s (Warmte-krachtkoppeling) en warmtepompen blijft de balans tussen energiebehoefte en kosten zo optimaal mogelijk.

Het “afvalproduct” bij het verbranden van gas in de WKK’s, de warmte en CO2, worden in de kassen gebruikt voor het verwarmen van de kas en de groei van de planten. De elektriciteit die opgewekt wordt, en niet gebruikt wordt binnen het bedrijf, wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en geleverd aan de woningen in de Noordoostpolder. Zo wordt er duurzaam energie opgewekt.

CO₂

Door het gebruik van aardwarmte en warmte vanuit de biomassa hebben wij geen eigen productie van CO2 om in de kas te gebruiken. Deze CO2 is echter wel nodig om de planten goed te laten groeien.
Een aantal afvalenergiecentrales is het gelukt om succesvol CO2 af te vangen bij de verbrandingsprocessen van afval. Deze CO2 wordt nu geleverd aan de tuinbouwsector, sinds 2020 kopen ook wij deze CO2 in om te gebruiken in de kas. Zo wordt een ‘afvalproduct’ een bruikbare grondstof.