Duurzaam Telen

Als bedrijf hechten we veel waarde aan duurzaamheid.
Consumenten, supermarkten, maar ook de overheid stellen steeds hogere eisen aan de productiewijze van glasgroenten.
Om de impact van het bedrijf op het milieu en de omgeving zo klein mogelijk te houden wordt continu gekeken om processen zo efficiënt mogelijk te maken en het gebruik van grondstoffen zo veel mogelijk te reduceren.

Energie

Voor het verwarmen van de kassen maken we gebruik van duurzame productiemiddelen zoals WKK’s en warmtepompen.
Bij het gebruik van WKK’s ( warmte kracht koppelingen ) wordt gas verbrand om elektriciteit te produceren. Daar komen de ‘afvalproducten’ CO2 en warmte bij vrij. Deze CO2 en de warmte wordt toegepast in de kas voor een goede groei van de paprikaplanten. De elektriciteit welke Hoogweg zelf niet nodig heeft wordt terug geleverd op het netwerk. Hierdoor hoeven andere gas- en kolencentrales minder stroom te maken en dit geeft daar minder CO2- en warmte-uitstoot.

De warmtepompen staan achter de WKK’s en zorgen ervoor dat de warmte welke eigenlijk door de schoorsteen naar buiten zou gaan, eruit wordt gehaald. Op deze manier koelen we de gassen terug naar 15-20 graden en gebruiken we de warmte in de kas.

Schermen

In de nok van de kas hangen schermen die in de winter gebruikt worden om de kou buiten te houden en de warmte binnen de kas. Zo zorgen we ervoor dat we minder energie nodig hebben om de kassen te verwarmen.
In de zomer gebruiken we deze schermen ook om de planten en de paprika’s te beschermen tegen de felle zon.

Water

Hoogweg gebruikt voor het bevloeien van de paprikaplanten regenwater. Dit is regenwater wat via het dak van de kassen wordt opgevangen in grote waterbassins. Samen met de benodigde meststoffen wordt het water aan de planten gegeven. De planten staan in de kas op teeltmatten op lange goten. De voeding en het water wordt aangevoerd via kleine slangen met druppelaars die in de teeltmat gestoken zijn. Zo kan de juiste hoeveelheid water met de juiste benodigde voeding aan de plant gegeven worden. De plant neemt het water en de voeding op die het nodig heeft. Doordat de planten op goten staan, kunnen we het water wat niet opgenomen wordt opvangen. Het water wordt gezuiverd zodat het hergebruikt kan worden. Door deze recirculatie verdwijnt er geen water en voeding in de bodem of het oppervlaktewater.
Door het recirculeren van het water hebben we minder water en minder meststoffen nodig.

Gewasbescherming

Voor de ziekten en plagen in de paprikateelt worden gebruik gemaakt van biologische gewasbescherming. We zijn steeds op zoek naar de natuurlijke vijanden van ongewenste insecten die schade brengen aan plant of paprika. Door inzet van nuttige insecten worden de ongewenste insecten bestreden.
Als het niet lukt om de plaag met biologische middelen te bestrijden, dan kan er in het uiterste geval gebruik gemaakt worden van toegestane, milde gewasbeschermingsmiddelen. Er zal dan zoveel mogelijk pleksgewijs gespoten worden
We proberen zo min mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen in te grijpen, omdat het evenwicht van alle beestjes in kas verstoord wordt, wat mogelijk weer kan leiden tot een andere nieuwe plaag.

Diffuus glas

Op de locaties in Marknesse ligt er diffuus glas op het kasdek. Dit is glas heeft een speciale coating waardoor het licht beter verdeeld wordt in de kas.
Voor een paprikaplant is zonlicht een van de belangrijkste elementen die nodig zijn om goed te kunnen groeien. Hoe meer licht hoe beter hij groeit.
Door het glas is het ook warmer in de kas, wat tot gevolg heeft dat er in de winter maanden minder verwarming nodig is in de kas.

Geothermie

De volgende stap die Hoogweg in 2018 genomen heeft, is Geothermie (aardwarmte). Door gebruik te maken van het warme water uit de diepere lagen van de aarde, hopen we de warmtevraag voor het overgrote deel uit groene energie in te vullen.
Zie voor meer informatie onze webpagina “Geothermie”.

Biomassa

In 2020 is gestart met de bouw van een biomassa-installatie. In deze installatie wordt afvalhout verbrand en de warmte die hierbij vrij komt wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen.
Deze installatie zal alleen branden als de aardwarmte niet voldoende warmte kan leveren.
Op onze webpagina “Biomassa” kan je hier meer over lezen.