Verminderen CO₂ uitstoot

We hebben met elkaar afgesproken in het klimaatakkoord in Parijs, om onze CO2-uitstoot te verminderen. De tuinbouwsector heeft ook met de overheid afgesproken hieraan mee te werken. Aardwarmte is een schoon, duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas.

Voordelen van Geothermie zijn:

  • Het is een duurzame bron van energie welke nauwelijks CO2 uitstoot.
  • De kosten van geothermische energie zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar.
  • In tegenstelling tot vele andere vormen van hernieuwbare energie is geothermie onafhankelijk van externe factoren (wind, zonlicht, etc.).
    Het is 24/7 beschikbaar.
  • Als de putten eenmaal geboord zijn, is er nauwelijks sprake van geur-, stof-, geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving.

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 33˚C. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 ˚C. De energie die in dit warme water zit wordt ‘aardwarmte’ of ‘geothermie’ genoemd. Deze warmte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw.

Hoe werkt aardwarmte?

Om de warmte uit de grond te halen zijn er bij Hoogweg 8 diepe putten geboord naar een voor aardwarmte geschikte aardlaag op 1850 meter diepte. Eén put pompt het warme water omhoog. Een warmtewisselaar draagt de warmte over naar ons eigen zoet-watersysteem. Het afgekoelde water gaat via de 2 andere putten via het gesloten zout-watersysteem weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. De gewonnen warmte stroomt via een warmtenetwerk van buizen naar de kassen om deze te verwarmen.

Bovengronds staan deze putten enkele meters uit elkaar maar in de ondergrond bevindt het uiteinde van deze put zich op ongeveer 1,5 tot 2 kilometer afstand van de eerste put om zo de warmwaterbron, het reservoir, niet te snel af te koelen. Geleidelijk warmt het water in de aarde weer op door de warmte die uit de aardmantel en -korst richting het aardoppervlak stroomt.

Momenteel (2023) zijn er in Nederland circa 23 aardwarmte-locaties in productie, die voornamelijk leveren aan de glastuinbouw.

Weetjes over de aardwarmte van Hoogweg

Wist je dat:

Er zijn 8 putten (3 productie put en 5 injectieputten) geboord naar een diepte van ca. 1800 meter

De lengte van de buizen is ca 2.200 meter lang

Productie is +/- 900 m3 water per uur

Dit is voldoende voor de verwarming van ca 35.000 huishoudens.

Het water is +/- 78 graden ℃

De watertemperatuur bij het terugpompen is ca. 15-20 graden ℃

Het reservoir van het water geeft warmte voor +/- 30 jaar

In totaal is er 16 km geboord