Update dd 26-11-2021

Er wordt op het moment hard gewerkt aan de opbouw van de boortoren en alle bijkomende apparatuur. Er zijn veel materialen aangevoerd en de boortoren wordt steeds meer zichtbaar. Ook de geluidswal van containers is opgebouwd. Dit is weer een mooi bont gezicht geworden. De opbouw was een weerzien van oude bekenden: bijna alle bedrijven zijn ook betrokken geweest bij het 1e project.

De verwachting is, dat we woensdag 1 december gaan starten met het boren. We zullen dat starten met de 1e injectie put. Hier zullen we ongeveer drie tot vier weken nodig voor hebben.

Werkzaamheden aardwarmte bij Hoogweg

Hoogweg gaat dit najaar en komende winter de productie van de aardwarmte uitbreiden.

In september wordt er onderhoud aan de bestaande productieput uitgevoerd. We gaan een binnenbuis en een kleinere/andere pomp installeren.

Eind september en begin oktober zal de boortoren apparatuur gebracht worden.
Deze wordt tijdelijk bij Hoogweg opgeslagen.

Eind oktober zullen de conductors (korte grote buitenbuizen) worden geplaatst. Dit zal ca. 7-10 dagen heiwerk zijn.

In november zal het opbouwen van de toren plaatsvinden. Dan komt ook de andere apparatuur. Ook zal er, net als de vorige keer, een geluidsscherm van containers geplaatst worden.

In de periode half november – begin december zal het boren gaan beginnen.

Hoogweg wil 5 putten gaan boren: 2 productieputten en 3 injectieputten.
Het aantal is meer geworden omdat het volume water per put lager geworden is.
Planning is dat het maken van iedere put ongeveer 1 maand tijd vraagt.

Na het boren zal het testwerk plaatsvinden, de binnen buizen geplaatst worden en de installaties verder afgemaakt worden.
Dit zal ongeveer twee maanden duren.
Als de planning uitkomt, zouden we in de zomer de nieuwe putten in gebruik kunnen nemen.

Mochten er nog vragen zijn mbt de werkzaamheden, bel dan gerust met Mariska Hoogweg:
Telefoon 0527-20 64 30.
Mailen mag natuurlijk ook: administratie@hoogweg.nl

Verminderen CO₂ uitstoot

We hebben met elkaar afgesproken in het klimaatakkoord in Parijs, om onze CO2-uitstoot te verminderen. De tuinbouwsector heeft ook met de overheid afgesproken hieraan mee te werken. Aardwarmte is een schoon, duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas.

Voordelen van Geothermie zijn:

  • Het is een duurzame bron van energie welke nauwelijks CO2 uitstoot.
  • De kosten van geothermische energie zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar.
  • In tegenstelling tot vele andere vormen van hernieuwbare energie is geothermie onafhankelijk van externe factoren (wind, zonlicht, etc.).
    Het is 24/7 beschikbaar.
  • Als de putten eenmaal geboord zijn, is er nauwelijks sprake van geur-, stof-, geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving.

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 33˚C. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 ˚C. De energie die in dit warme water zit wordt ‘aardwarmte’ of ‘geothermie’ genoemd. Deze warmte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw.

Hoe werkt aardwarmte?

Om de warmte uit de grond te halen zijn er bij Hoogweg 3 diepe putten geboord (een Triplet) naar een voor aardwarmte geschikte aardlaag op 1850 meter diepte. Eén put pompt het warme water omhoog. Een warmtewisselaar draagt de warmte over naar ons eigen zoet-watersysteem. Het afgekoelde water gaat via de 2 andere putten via het gesloten zout-watersysteem weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. De gewonnen warmte stroomt via een warmtenetwerk van buizen naar de kassen om deze te verwarmen.

Bovengronds staan deze putten enkele meters uit elkaar maar in de ondergrond bevindt het uiteinde van deze put zich op ongeveer 1,5 tot 2 kilometer afstand van de eerste put om zo de warmwaterbron, het reservoir, niet te snel af te koelen. Geleidelijk warmt het water in de aarde weer op door de warmte die uit de aardmantel en -korst richting het aardoppervlak stroomt.

Momenteel (2019) zijn er in Nederland circa 20 geothermische doubletten in productie, die voornamelijk leveren aan de glastuinbouw.

Weetjes over de aardwarmte van Hoogweg

Wist je dat:

Er zijn 3 putten (1 productie put en 2 injectieputten) geboord naar een diepte van ca. 1800 meter

De lengte van de buizen is ca 2.200 meter lang

Productie is +/- 350 m3 water per uur

Dit is voldoende voor de verwarming van ca 15.000 huishoudens.

Het water is +/- 78 graden ℃

De watertemperatuur bij het terugpompen is ca. 15-20 graden ℃

Het reservoir van het water geeft warmte voor +/- 30 jaar