De visie van Hoogweg Paprikakwekerijen

De groenteteelt is de laatste jaren sterk veranderd. Schaalvergroting en specialisatie hebben geleid tot een grote professionalisering in de sector. Bedrijven moeten alle aspecten van de bedrijfsvoering zo goed mogelijk beheersen: de locatiekeuze, de teelt, het energiemanagement, het verpakken en de afzet. Als aan die voorwaarde is voldaan, heeft een bedrijf ook in een dynamische tijd als deze onverminderd toekomst. Door te produceren met voldoende schaalgrootte, met een efficiënte inzet van mensen en middelen, is een duurzame bedrijfsvoering mogelijk worden.

De missie van Hoogweg Paprikakwekerijen
Op de meest efficiënte en duurzame wijze paprika’s van hoogstaande kwaliteit produceren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” wordt bedoeld, dat een bedrijf zich bewust is van de impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen People, Planet en Profit.
Hoogweg geeft hier invulling aan door:

People
Met elkaar zorgen we ervoor dat we een mooi, vers product kunnen afleveren bij de klant.
Gemotiveerde medewerkers en de professionaliteit van de medewerkers zorgen er voor dat dit mogelijk wordt. We creëren een klimaat waar iedereen zich prettig kan voelen. Dit doen we door:
• Het zijn van een goede en betrouwbare werkgever.
• Het scheppen van goede arbeidsomstandigheden.
• Zorgdragen voor goede huisvesting.
• Het belangrijk vinden dat medewerkers gemotiveerd zijn en plezier hebben in hun werk, waardoor zij zich meer betrokken voelen.
• Het bieden van mogelijkheden aan medewerkers zich te kunnen ontwikkelen binnen hun vakgebied.
• Bijdrage leveren aan samenleving door lokale inkoop van diensten en goederen maar ook sponsering van sportclubs.

Planet
We zijn samen verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet. Dankzij (technologische) innovaties gaan we steeds zuiniger om met energie, water en fossiele brandstoffen.
Duurzaamheid is bij Hoogweg Paprikakwekerijen terug te vinden in:
• Het duurzaam telen van paprika’s.
• Het zo min mogelijk belasten van het milieu door bewust om te gaan met grondstoffen en hulpmiddelen.
• Het inzetten van aardwarmte en een Biomassa-installatie.
• Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof en uitstoot van CO2.
• Het inzetten van WKK’s (Warmte Kracht Koppeling) voor een optimale energiebenutting.
• Het gebruik maken van biologische gewasbescherming.
• Het scheiden van afval en het recyclen van reststromen.

Profit
Bedrijven moeten blijven innoveren om nu en in de toekomst een continu gezond bedrijfsproces te kunnen hebben.
Hoogweg heeft als missie:
“Op de meest efficiënte en duurzame wijze paprika’s van hoogstaande kwaliteit produceren”
Dit bereiken we door:
• Het (klein)verpakken van eigen geteelde paprika’s. Zo worden de lijnen in de keten korter en ligt er een supervers product snel bij de klant.
• Het verkopen en vermarkten via de telerscoöperatie Oxin Growers. De goederenstromen worden hierdoor beter benut.
• Door het efficiënt inzetten van energie en grondstoffen besparen we op de kosten.
• Goed werkgeverschap leidt tot hogere productiviteit en minder ziekteverzuim van de medewerkers.

ETI-Code

Het Ethical Trading Initiative (ETI) is een in het UK gevestigd samenwerkingsinitiatief, bestaande uit bedrijven, ngo’s en vakbonden.
Doel van ETI is de werkomstandigheden van werknemers, die wereldwijd consumentengoederen (van thee, t-shirts, tot bloemen en voetballen) maken, te verbeteren.
De visie van ETI is dat werknemers overal vrij zijn van uitbuiting en discriminatie en kunnen werken onder condities van vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid. Dit betekent dat retailers, merken en hun toeleveranciers verantwoordelijkheid nemen voor de werkomstandigheden van de mensen die de producten maken die zij verkopen.
Hoogweg zet zich hiervoor in door te werken conform de ETI ‘Base Code of Labour Practices’.

Meer over de ETI-code